Pekařství Nekoř Petr Adamec

Historie:

V roce 1906 založil Karel Adamec (*1880) v místní chalupě v Nekoři malé pekařství. A od té doby se také začalo pekařské řemeslo v rodině Adamcově dědit z otce na syna. Původní pec z roku 1906 byla na dřevo, tzv. „dřevěnka“, obdoba následné roštovky. Původně se od roku 1906 pekl chleba a běžné pečivo podle poptávky a pravděpodobně převažovaly hlavně rohlíky. Po převzetí živnosti po svém otci totiž Karel Adamec celou pekárnu přestavěl. V roce 1944 postavil novou pec, která slouží v téměř nezměněné podobě dodnes. Tato parní pec od firmy Brázda z Prostějova je na uhlí.
Nová pekárna však majitelům nesloužila dlouho. V roce 1949 tvrdě dopadla ruka nového režimu na drobné živnostníky a podnikatele a tak se z dokumentu Okresního národního výboru podepsaného předsedou ONV z 21.1.1950 pod značkou 512 Adam,50 dozvídáme že: ,,…Okresní národní výbor bere na vědomí Vaše oznámení, že jste dnem 1.1.1950 předal svoji živnost družstvu Svornost a sám byl ustanoven vedoucím provozovny pekařské družstvo Svornost..“.
Další pokračovatel pekařské tradice Karel Adamec (* 1944) zažádal v roce 1991 o pekařskou a obchodní činnost a tím mu bylo zpět pekařství navráceno.
Od roku 2009 převzal pekařské řemeslo Petr Adamec po svém otci.
Doufám, že i do budoucna budeme v pekařském řemesle pokračovat.

Kontakt:

Petr Adamec

Tel.: 465 625 186
Email: ses.tajtrlik@seznam.cz
Web: https://www.facebook.com/PekarstviAdamec

Adresa: Nekoř 185

Certifikované výrobky Jsme tu doma - doporučeno zákazníky:

  • Houska
  • Vánočka tuková s rozinkami
  • Sdílet na Facebooku